View Sidebar
Offentlig upphandling i musikbranschen

Offentlig upphandling i musikbranschen

Som musiker i ett framgångsrikt svenskt band finns det en chans att du kommer i kontakt med offentlig upphandling. Detta begrepp står för de inköp av tjänster, varor och annat som görs av kommuner, regioner och staten. Målet med de speciella lagar som reglerar detta är att upphandlande myndigheter behandlar alla sina affärskontakter i den offentliga sektorn likvärdigt.

Det är möjligt att som musiker anlita en advokat för offentlig upphandling, vilket ger många fördelar. En advokat kan ge stöd vid offentliga upphandlingar och bidra med strategisk och juridisk rådgivning. På så vis kan du som musiker se till så att upphandlingen följer alla gällande bestämmelser.

Möjlighet till trygg inkomst

Att arbeta inom musikbranschen kan vara otryggt och inkomsten kan gå upp och ner, även för framgångsrika svenska band. Då är det en trygghet om en myndighet eller kommun köper in ens tjänster. Kommuner, stat och regioner köper allt från sjukvård, omsorg och kontorsmaterial till idrottsarenor och konsulttjänster. Den offentliga upphandlingen har därför en stor påverkan på Sveriges ekonomi. Upphandlingsregelverket är komplext och styrs av flera grundläggande principer.

Vikten av att anlita advokat

Lagen om offentlig upphandling är krånglig och det är viktigt att anlita juridisk hjälp så att allt sköts på ett korrekt sätt. När SMOT-huset, musik- och teaterhuset i Jönköping, hade upphandlats kom länsrätten fram till att detta hade skett på felaktiga grunder. Landstinget fick då välja att ta något av de andra bud som fanns eller göra om hela processen. Byggföretaget Skanska hade fått i uppdrag att bygga huset, men deras konkurrent Peab överklagade därefter beslutet. Håkan Jansson (M) var under denna tid ordförande för landstingets tekniska delegation. Han sade att det inte kändes bra att landstinget gjort fel, men på grund av hur komplicerad lagen var gällande offentlig upphandling skulle de ha med en jurist vid nästa tillfälle.

Kommentarer är stängda